pt-PTit-ITpl-PLsl-SInl-BEen-GB

Registracija
11. december 2018

 

You are here: Project News
Small width layoutMedium width layoutMaximum width layout Small textMedium textMaximum text GreyGreyImageDefaultColorColorImage

 

Projektne novice

 

IKT orodje ComPM so testirali projektni menedžerji!

20. februar 2014

IKT orodje za samoocenjevanje kompetenc je bilo razvito na osnovi profila kompetenc menedžerjev evropskih projektov. Orodje je bilo testirano v vseh jezikovnih različicah. Vključenih je bilo prek 70 projektnih menedžerjev in ekspertov projektnega menedžmenta, ki so orodje ocenili kot celovito in uporabnikom prijazno.Več informacij o ComPM orodju lahko najdete tukaj.

 


Zaključni sestanek partnerstva ComPM!

5. februar 2014

Peti in s tem zadnji sestanek projektnega partnerstva se je odvijal v Bruggesu, 23. Januarja 2014. Gostitelj je bil Syntra West. Na sestanku so partnerji razpravljali o potrebnih posodobitvah na orodju ComPM za merjenje kompetenc menedžerjev in o testni fazi, ki naj bi jo opravili vsi partnerji v državah, od koder prihajajo. Nadalje so se partnerji osredotočili še na vse ostale rezultate, dosežene tekom dvoletnega sodelovanja in na prihodnje načrte za uporabo le teh.

 


ComPM pilotne izvedbe delavnic v vseh partnerskih državah!

15. december 2013

ComPM pilotne delavnice/usposabljanja so bile izvedene v vseh partnerskih državah. Sodelovalo je prek 70 projektnih menedžerjev. Poleg izboljšanja svojih projektno-menedžerskih kompetenc so udeleženci imeli priložnost uporabe vseh pripravljenih študijskih materialov, ki so bili razviti v okviru projekta, ter posredovati svoj komentar nanje. Več informacij o pilotnih izvedbah usposabljanj najdete tukaj.

 


ComPM sestanek partnerstva!

4. oktober 2013

12. in 13. septembra 2013 so se partnerji srečali v Milanu (IT) na 4. projektnem sestanku, ki ga je gostila inštitucija ISTUD Fundation. Na tem sestanku so sodelovali tudi eksperti/predavatelji projektnega menedžmenta posameznih organizacij in predstavili vsebine, metode dela in pripravljene materiale, razvite v prejšnjih mesecih. Partnerji so se dogovorili tudi o izvedbi pilotnih usposabljanj za projektne menedžerje.

 


Prihajajo brezplačna testna usposabljanja ComPM!

3. september 2013

Partnerji v okviru projekta pripravljajo testne delavnice ComPM za zainteresirane projektne managerje, na katerih bodo imeli priložnost zbrati povratne informacije o razvitih gradivih. Pilotna usposabljanja se bodo realizirala v vseh državah, od koder prihajajo projektni partnerji. Več informacij najdete tukaj.

 


ComPM na mednarodni konferenci v Španiji!

9. julij 2013

INOVA+ je na osnovi rezultatov partnerstva in projekta prijavila referat mednarodno konferenco o izobraževanju in novih učnih tehnologijah (EduLearn 2013), ki je bil sprejet. Virtualna predstavitev je bila osredotočena na »Strokovno usposabljanje in usposabljanje na delovnem mestu«. Za ogled predstavitve kliknite tukaj (v angleškem jeziku).

 


Projektni sestanek ComPM!

18. maj 2013

Četrti projektni sestanek se je odvijal v Sloveniji, 11. in 12. aprila 2013. Gostitelj je bil GEA College. Partnerji so se pogovarjali o zaključnih ugotovitvah pri kreiranju profila kompetenc projektnih managerjev. Predstavljene so bile vsebine razvitih gradiv za usposabljanje. Dodatno so partnerji govorili o ComPm samoevalvacijskem orodju, ki se bo uporabljal za evalvacijo kompetenc projektnih managerjev.

 


ComPM projekt je predstavljen slovenskim projektnim managerjem!

8. marec 2013

Projekt ComPM je bil uspešno predstavljen na konferenci »Projektni management v praksi«, ki je 13. februarja 2013 potekala v Medvodah. Na konferenci je bil predstavljen projekt in partnerstvo, ki ga izvaja, ter zadnji rezultati projekta, to je profil kompetenc EU projektih managerjev. Sledila je predstavitev še načrtovanih aktivnosti, ki bodo izvedene do zaključka projekta. Fotografije z dogodka so na voljo tukaj.

 


Rezultati standardizacije: Profil kompetenc EU projektnih managerjev!

31. januar 2013

Partnerji projekta ComPM se zahvaljujemo vsem, ki ste sodelovali v fazi standardizacije profila kompetenc EU projektnih managerjev in v celoti izpolnili vprašalnik.
V fazi standardizacije je prek 500 projektnih managerjev iz Belgije, Italije, Poljske, Portugalske in Slovenije v celoti izpolnilo samo-evalvacijski vprašalnik. Rezultat faze standardizacije bo Profil kompetenc EU projektnih managerjev, ki ga bomo pridobili s pomočjo statistične in psihometrične analize pridobljenih podatkov in bo na voljo tukaj

 


Predstavitev projekta ComPM na konferenci projektne skupnosti v Sloveniji!
13. december 2012

GEA College se pripravlja na predstavitev projekta ComPM na konferenci »Projektni management v praksi«, ki bo v februarju 2013 potekala v Medvodah, Slovenija. To bo odlična priložnost za promocijo projekta in njegovih rezultatov širši slovenski javnosti. Več informacij o dogodku najdete tukaj.

 


Projektni sestanki ComPM partnerstva!
18. november 2012

Projektni partnerji so se srečali 15.-16. novembra 2012 na Portugalskem, na 3. projektnem sestanku. Glavna tema sestanka so bili prvi rezultati raziskave profila kompetenc EU projektnih managerjev in priprava progr4ama usposabljanja projektnih managerjev.

 


ComPM v medijih!
19. september 2012

Partnerji so opozorili na pomen kakovostnega vodenja projektov v številnih medijih. V kolikor bi potrebovali več informacij, obiščite razdelek »Aktivnosti&rezultati projekta«. 

 


ComPM brošura!
19. september 2012

Vse pomembne informacije o projektu in projektnih aktivnostih projekta ComPM najdete tudi v različici, ki jo lahko natisnete. Vse brošure so na voljo v angleškem jeziku, ter v nacionalnih jezikih projektnih partnerjev (PL, BE, IT, PT, SI) v razdelku »Prenesi dokumente«.

 


Profil kompetenc EU projektnih managerjev!
5. september 2012

K sodelovanju vabimo vse EU projektne managerje iz Poljske, Belgije, Slovenije, Italije in Portugalske, ki so pripravljeni sodelovati v raziskavi. S pomočjo samoevalvacijskega vprašalnika boste ocenili svoje kompetence pri vodenju in upravljanju projektov.
V primeru, da želite sodelovati, prosimo kontaktirajte svojega lokalnega projektnega partnerja. Kontakt boste našli v razdelku »O projektu«/ »Partnerji«.

 


Spletna stran projekta ComPM je na voljo!

28. junij 2012

Uradna spletna stran projekta ComPM je na voljo. Na njej boste našli vse pomembne informacije o projektu in projektnih aktivnostih.