pt-PTit-ITpl-PLsl-SInl-BEen-GB

Registracija
16. julij 2018

 

Small width layoutMedium width layoutMaximum width layout Small textMedium textMaximum text GreyGreyImageDefaultColorColorImage

Cilji projekta

Temeljni cilj projekta ComPM je povečanje učinkovitosti EU projektnih managerjev na osnovi dviga ravni kakovosti njihovega usposabljanja in dviga ravni njihovih ključnih kompetenc.

 

Specifični cilji, ki jih projekt ComPM vključuje so:

  • Definiranje modela kompetenc EU projektnih managerjev
  • Formiranje kurikula izobraževalnega programa za projektne managerje, ki temelji na pridobivanju kompetenc
  • Vzpostavitev univerzalnih izobraževalnih standardov v državah, partnerkah projekta ComPM
  • Prilagoditev IKT orodja za merjenje kompetenc EU projektnih managerjev, upoštevajoč nacionalne značilnosti partnerskih držav
  • Testiranje orodja ComPM z namenom definiranja individualnih potreb projektnih managerjev in izobraževalnih gradiv v vseh sodelujočih državah

 

Ciljne skupine

Projekt ComPM je namenjen:
  • Managerjem evropskih projektov
  • Bodočim projektnim managerjem
  • Trenerjem in organizacijam, ki se ukvarjajo z usposabljanjem projektnih managerjev