pt-PTit-ITpl-PLsl-SInl-BEen-GB

Registracija
20. januar 2019

 

You are here: Home
Small width layoutMedium width layoutMaximum width layout Small textMedium textMaximum text GreyGreyImageDefaultColorColorImage

Dobrodošli na spletni strani projekta ComPM!

 

Projektni tim ComPM se zahvaljuje vsem projektnim menedžerjem, ekspertom in predavateljem, ki so sodelovali pri izvedbi vseh aktivnosti, za njihov kakovosten prispevek k dosežkom in rezultatom projekta.

 

Projekt ComPM – Kompetence projektnih managerjev Evropskih projektov, je dvoletni projekt, začet v januarju leta 2012 in je financiran s strani EU v okviru programa vseživljenjskega učenja, Leonardo Da Vinci. Koordinator projekta je poljska inštitucija IOC Poland. Projektne aktivnosti se bodo realizirale v vseh petih državah, od koder prihajajo partnerji projekta: Belgija, Italija, Poljska, Portugalska in Slovenija.

 

Namen ComPM partnerstva je prispevati k povečanju učinkovitosti evropskih projektnih managerjev z dvigom kakovosti njihovega usposabljanja, njihovih znanj in komepetenc, kot je opisano v Profilu kompetenc EU projektnih managerjev!

 


 

Novice

 

IKT orodje ComPM so testirali projektni menedžerji!

20. februar 2014

IKT orodje za samoocenjevanje kompetenc je bilo razvito na osnovi profila kompetenc menedžerjev evropskih projektov. Orodje je bilo testirano v vseh jezikovnih različicah. Vključenih je bilo prek 70 projektnih menedžerjev in ekspertov projektnega menedžmenta, ki so orodje ocenili kot celovito in uporabnikom prijazno.Več informacij o ComPM orodju lahko najdete tukaj.
 


Zaključni sestanek partnerstva ComPM!

5. februar 2014

Peti in s tem zadnji sestanek projektnega partnerstva se je odvijal v Bruggesu, 23. Januarja 2014. Gostitelj je bil Syntra West. Na sestanku so partnerji razpravljali o potrebnih posodobitvah na orodju ComPM za merjenje kompetenc menedžerjev in o testni fazi, ki naj bi jo opravili vsi partnerji v državah, od koder prihajajo. Nadalje so se partnerji osredotočili še na vse ostale rezultate, dosežene tekom dvoletnega sodelovanja in na prihodnje načrte za uporabo le teh.

 

 
 

This project has been funded with the support from the European Commission. This website reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained herein.

Project nº 2011-1-PL1-LEO05-19892