pt-PTit-ITpl-PLsl-SInl-BEen-GB

Registracija
20. september 2018

 

Small width layoutMedium width layoutMaximum width layout Small textMedium textMaximum text GreyGreyImageDefaultColorColorImage

Program usposabljanja EU projektnih managerjev, ki bo zasnovan na izkustvenem učenju

 

Na osnovi Profila kompetenc evropskih projektnih managerjev je bilo definirano usposabljanje, ki je razdeljeno v šest modulov, s ciljem razvijati zahtevane kompetence, ki jih projektni manager potrebuje v vseh fazah realizacije projektov. V nadaljevanju predstavljamo vsakega od modulov.

 

Modula Cilji modula

Modul 1: Projektni okvir

• Ponuditi projektnim managerjem EU projektov pregled nad priložnostmi pridobivanja sredstev ter jih seznaniti z glavnimi pravili financiranja (Finančna perspektiva 2014 – 2020)
• Dvigniti raven tehničnih kompetenc EU projektnih managerjev pri analizi Finančne perspektive, definiranju problemov in pripravi primernih rešitev ter uspešno realizacijo teh rešitev v okviru projektov, financiranih s strani EU
• Zagotoviti EU projektnim managerjem nasvete in orodja za transformacijo prvih projektnih idej v projekte, ter preveriti izvedljivost le teh.

Modul 2: Projektno načrtovanje

Modul je osredotočen na fazo načrtovanja kot eno od faz življenjskega cikla projekta.
• Predstaviti EU projektnim managerjem pregled metod, orodij in tehnik planiranja
• Dvigniti raven tehničnih veščin pri uporabi metod, orodij in tehnik projektnega planiranja
• Predstaviti EU projektnim managerjem osnovne komponente projekta v zagonski fazi
• Zagotoviti U projektnim managerjem kompetence in orodja, ter jih usposobiti za transformacijo identificiranih projektnih idej v zagonske dokumente projektov, ki bodo osnova učinkovitih in uspešnih projektov.

Modul 3: Finančni management

Modul je osredotočen na finančno vodenje projektov

• Zagotoviti vpogled v računovodstvo/ računovodsko funkcijo
• Zagotoviti boljše razumevanje in uvid v finančno izrazoslovje
• Podpreti projektne managerje v razumevanju principov in pomena finančnega managementa
• Opremiti projektne managerje s kompetencami, na osnovi katerih bodo sposobni komunicirati z računovodskim oddelkom v podjetju in na drugi strani z naročnikom projekta o finančnih temah

Modul 4: Marketing & komunikacija

Modul je osredotočen na marketinške aktivnosti in komunikacijo znotraj evropskih projektov.

• Zagotoviti razumevanje pomembnosti marketinga in komunikacije za uspeh EU projektov
• Predstaviti razlike med internim in zunanjim marketingom in komunikacijo
• Zagotoviti znanja za prilagoditev marketinških in komunikacijskih akcij glede na fazo projekta
• Zagotoviti prava orodja in kanale za marketing in komunikacijo
• Definirati indikatorje marketinških in komunikacijskih aktivnosti

Modul 5: Nadzor in evalvacija (ocenjevanje)

Modul je osredotočen na nadzor in evalvacijo projekta kot njegov neločljiv del v vsakdanjem managiranju projekta

• Dvigniti zavedanje udeležencev o vlogi nadzora znotraj sistema projektnega managementa
• Zagotoviti in doseči sistematično znanje o nadzoru projektov
• Predstaviti orodja nadzora, ki jih je mogoče uporabiti tekom realizacije projekta
• Zagotoviti projektnim managerjem priložnost za delo z novimi orodji nadziranja projektov, z uporabo informacij iz njihovih realnih projektov
Modul 6: Mehke veščine Modul je osredotočen na mehke veščine, ki jih projektni manager uporablja v različnih fazah projekta.