pt-PTit-ITpl-PLsl-SInl-BEen-GB

Registracija
11. december 2018

 

Small width layoutMedium width layoutMaximum width layout Small textMedium textMaximum text GreyGreyImageDefaultColorColorImage

Orodje ComPM bo namenjeno prepoznavanju in merjenju ključnih managerskih kompetenc EU projektnih managerjev

 

Na osnovi rezultatov projekta M-Astra (Leonardo Da Vinci projekt) je nastalo orodje za merjenje kompetenc projektnih menedžerjev, ki vsebuje 70 vprašanj in meri 15 kompetenc projektnih menedžerjev, ki so bile prepoznane v fazi standardizacije Profila kompetenc evropskih projektnih menedžerjev. Pripravljeno elektronsko orodje projektnim menedžerjem omogoča samo-evalvacijo kompetenc.

Kompetence so bile razdeljene v tri skupine: skupina individualnih/kognitivnih kompetenc ki združuje šest kompetenc, skupina socialnih kompetenc ki združuje pet kompetenc in skupina profesionalnih/strokovnih kompetenc, ki združuje 4 kompetence.

Z uporabo 101-točkovne skale (pri čemer 0 pomeni »absolutno ne« in 100 »da, popolnoma«) uporabnik s pomočjo drsnika določi vrednost odgovora ob vsaki trditvi, predstavljeni v orodju. Izračun rezultatov, povezanih s standardi in poročilo, ki se generira kot povratna informacija, so na voljo takoj po zaključku testiranja.