pt-PTit-ITpl-PLsl-SInl-BEen-GB

Registracija
11. december 2018

 

You are here: Activities & Results
Small width layoutMedium width layoutMaximum width layout Small textMedium textMaximum text GreyGreyImageDefaultColorColorImage
Aktivnosti

V okviru projekta je načrtovana vrsta aktivnosti, med katerimi želimo izpostaviti nekaj glavnih:

 • Definiranje profila kompetenc EU projektnih managerjev: na osnovi relevantne sodobne literature in raziskav bo definiran profil kompetenc projektnih managerjev. Vključeval bo vse veščine, ki jih mora uspešen projektni manager obvladovati, na štirih ravneh: individualni, socialni, profesionalni in meta-ravni.
 • Prilagoditev ICT orodja za merjenje kompetenc projektnih managerjev: IKT orodje bo prilagojeno in redefinirano v skladu s potrebami posameznih držav, partnerk v projektu. Orodje bo testirano tako v angleškem, kot vseh nacionalnih jezikih držav partnerk v projektu.
 • Priprava kurikula izobraževanja za managerje evropskih projektov, ki bo temeljil na kompetencah: na osnovi modela kompetenc EU projektnih managerjev bo definiran kurikulum usposabljanja. Vključeval bo posamezne faze realizacije projekta in zahtevane kompetence, ki so ključne v posamezni fazi realizacije.
 • Priprava učnih gradiv za trenerje in slušatelje (projektne managerje): gradiva, razvita tekom projekta EPMT bodo pregledana in dopolnjena. Na voljo bodo v vseh nacionalnih jezikih držav, partnerk v projektu in tako še dostopnejša končnim uporabnikom.
 • Usposabljanje projektnih managerjev: v vsaki državi partnerki v projektu bo izvedeno usposabljanje EU projektnih managerjev s skupino vsaj 15 udeležencev. Namen izvedb usposabljanja je zbrati povratne informacije o pripravljenih programih in učnih gradivih.
 • Vodenje »train the trainers« aktivnosti: Iz vsake države, partnerke v projektu bosta po dva trainerja (predavatelja) vključena v pilotno izvedbo programa za trenerje, z namenom testiranja programa in testiranja uporabnosti pripravljenih gradiv.

 

Rezultati

Med najpomembnejše pričakovane rezultate projekta ComPM uvrščamo:

 • Profil kompetenc EU projektnih managerjev, ki predstavlja vse zahtevane veščine/kompetence (+)
 • Orodje ComPM bo namenjeno prepoznavanju in merjenju ključnih managerskih kompetenc EU projektnih managerjev (+)
 • Program usposabljanja EU projektnih managerjev, ki bo zasnovan na izkustvenem učenju (+)
 • Učna gradiva (+)
 • Promocijska gradiva (+)

 

Vsi rezultati bodo na voljo v angleškem, belgijskem, italijanskem, poljskem, portugalskem in slovenskem jeziku.