pt-PTit-ITpl-PLsl-SInl-BEen-GB

Registracija
11. december 2018

 

You are here: About the Project
Small width layoutMedium width layoutMaximum width layout Small textMedium textMaximum text GreyGreyImageDefaultColorColorImage

O projektu ComPM

 

Evropska komisija si prizadeva k večji učinkovitosti vodenja projektov in porabe sredstev v okviru različnih evropskih skladov. V ta namen je vzpostavljena homogena struktura in podpora za večino projektov. Ne glede na vse pa se pojavlja potreba po večji profesionalnosti na področju projektnega managementa, saj se prav na tem področju ugotavlja pomanjkanje ključnih veščin in kompetenc. V resnici zahteve po novih kvalifikacijah managerjev, ki upravljajo z inovativnimi projekti v mednarodnem okolju, naraščajo iz dneva v dan.
Projekt ComPM skuša odgovoriti stanju na trgu, pri čemer bodo uporabljene izkušnje in znanja, pridobljene tekom dveh preteklih Leonardo Da Vinci projektov:

  • ASTRA (2004-2007): V okviru projekta sta bili na mednarodnem nivoju razviti dve metodi ocenjevanja managerskih kompetenc podjetnikov in managerjev. IKT orodje, ki je bilo razvito tekom projekta, predstavlja inovativen pristop v testiranju kompetenc, saj posamezniku po testiranju ponudi individualni načrt izobraževanja po njegovih potrebah.
  • EPMT (2005 – 2007): V okviru projekta je bil razvit program za trenerje (train the trainers program) in ustrezna delovna gradiva, namenjena razvoju, izpopolnjevanju in dopolnitvi določenih veščin in znanj projektnih managerjev v podjetjih. Program sledi metodologiji poučevanja na praktičnih primerih (kombinacija teorije in prakse v razmerju 20/80).