pt-PTit-ITpl-PLsl-SInl-BEen-GB

Rejestruj
11 grudnia 2018

 

You are here: Project News
Small width layoutMedium width layoutMaximum width layout Small textMedium textMaximum text GreyGreyImageDefaultColorColorImage

 

Aktualności

 

Narzędzie ICT ComPM przetestowane przez Menedżerów Projektów!

20 lutego 2014r

arzędzie do oceny kompetencji - ComPM zostało opracowane zgodnie z profilem kompetencji menedżerów projektów UE, zdefiniowanym w ramach projektu ComPM, aby umożliwić kierownikom projektów finansowanych ze środków UE ocenę ich kompetencji menedżerskich. Narzędzie comPM zostało przetestowane, w językach narodowych, przez ponad 70 kierowników projektów i ekspertów z zakresu zarządzania projektami, którzy ocenili je jako narzędzie przyjazne dla użytkownika i kompletne. Więcej informacji na temat narzędzia ComPM można znaleźć  tutaj.

 


Ostatnie spotkanie Partnerów ComPM!

05 luty 2014r

Ostatnie spotkanie partnerów projektu odbyło się w Brugii, w dniu 23 stycznia, w siedzibie Syntra West. Na spotkaniu, partnerzy omówili konieczne poprawki, które należy wprowadzić do narzędzia ComPM, a także fazę testową we wszystkich krajach partnerskich. Partnerzy skoncentrowali się na wynikach osiągniętych w trakcie dwóch lat współpracy oraz przyszłych planach wykorzystania rezulatów ComPM.

 


Kursy pilotażowe ComPM zrealizowane we wszystkich krajach partnerskich!

15 grudnia 2013r

Kursy pilotażowe ComPM zostały zrealizowane we wszystkich krajach partnerów projektu z udziałem ponad 70 kierowników projektów. Oprócz poprawy swoich kompetencji menedżerskich, uczestnicy tych szkoleń mieli możliwość przetestowania materiałów szkoleniowych opracowanych w ramach projektu i przekazać swoją opinię na ich temat. Więcej informacji na temat kursów pilotażowych można zapoznać się tutaj.

 


Spotkanie Partnerów ComPM!

04 października 2013r

W dniach 12 i 13 września partnerzy projektu spotkali się w Mediolanie (IT) na czwartym spotkaniu projektowym, którego gospodarzem był ISTUD Foundation. Na tym spotkaniu trenerzy organizacji partnerskich uczestniczyli w sesji szkoleniowej, gdzie testowano metodologię szkolenia ComPM i materiały szkoleniowe opracowane w poprzednich miesiącach. Ponadto, dyskutowano na temat przygotowania i realizacji kursów pilotażowych skierowanych do kierowników projektów.

 


Zbliża się realizacja Pilotażowych Szkoleń ComPM!

3 września 2013r

Partnerzy przygotowują sesje szkoleniowe dla kierowników projektów, w ramach których będą mieli możliwość doskonalenia swoich kompetencji menadżerskich oraz przekażą informację zwrotną na temat opracowanych materiałów. Pilotażowe szkolenia będą realizowane we wszystkich krajach partnerskich. Więcej informacji jest dostępnych tutaj.

 


ComPM na Międzynarodowej Konferencji w Hiszpanii!

9 lipca 2013r

INOVA+, w imieniu konsorcjum ComPM, przedstawiła referat na Międzynarodowej Konferencji na temat Edukacji i Nowych Technologii Uczenia się (EduLearn 2013). Projekt został zaprezentowany na sesji wirtualnej, skoncentrowanej na "Kształceniu i szkoleniu w miejscu pracy". Jeżeli chcesz zapoznać się z przedstawioną prezentacją, kliknij tutaj (wersja w języku angielskim).

 


Spotkanie Partnerów ComPM!

18 maja 2013r

W dniach 11-12 kwietnia odbyło się czwarte spotkanie projektowe. GEA College gościł partnerów projektu w swojej siedzibie w Ljubljanie (Słowenia). Partnerzy omówili rezultaty badań standaryzacyjnych profilu kompetencji menedżerów projektów UE i przedstawili zawartość opracowywanych materiałów szkoleniowych. Ponadto partnerzy dyskutowali na temat Narzędzia Oceny ComPM, które będzie służyło do oceny kompetencji menadżerskich.

 


ComPM zaprezentowany słoweńskim menedżerom projektów!

8 marca 2013r

Projekt ComPM został zaprezentowany na konferencji "Project Management w praktyce", która odbyła się w Medvode/Słowenia, w dniu 13 lutego 2013r. Partner projektu/GEA College reprezentując partnerstwo w tym wydarzeniu, zaprezentował ostatnie osiągnięcia projektu, przede wszystkim profil kompetencji menedżerów projektów UE oraz kolejne działania, które mają być realizowane. Zdjęcia z tego wydarzenia dostępne są tutaj.

 


Wyniki badań: Profil kompetencji menedżerów projektów UE!

31 stycznia 2013r

Partnerstwo projektu ComPM pragnie podziękować wszystkim menedżerom projektów, którzy odpowiedzieli na zaproszenie do udziału w badaniu i pomogli zdefiniować profil kompetencji menedżera projektów UE.
Ponad 500 menedżerów projektów europejskich z Belgii, Włoszech, Polski, Portugalii i Słowenii wzięło udział w badaniu wypełniając kwestionariusz samooceny. Ostateczna wersja profilu kompetencyjnego, która jest wynikiem procedury standaryzacji, analizy statystycznej i psychometrycznej jest dostępna tutaj

 


ComPM na konferencji w Słowenii!
13 grudnia 2012r

GEA College przedstawi projekt ComPM na konferencji "Zarządzanie Projektami w Praktyce", która odbędzie się w Medvode /Słowenia w lutym 2013r. Będzie to okazja do upowszechnienia wyników badania przeprowadzonego w krajach uczestniczących w realizacji projektu, dotyczącego kompetencji menedżerów projektów. Więcej informacji na temat tego wydarzenia można znaleźć tutaj.

 


Spotkanie Partnerów Projektu ComPM!
18 listopada 2012r

W dniach 15-16 listopada, odbyło się 3 spotkanie partnerów projektu (Portugalia). Główne zagadnienia poruszane w trakcie spotkania to wstępne wyniki badań w zakresie opracowywanego profilu kompetencji menedżerów projektów UE oraz programu szkolenia.

 


Aktualności ComPM!
19 września 2012r

Partnerzy projektu realizują działania promocyjne i upowszechniające wykorzystując różne media. Jeśli chcesz uzyskać więcej informacji na temat projektu, zapraszamy do zapoznania się z materiałami promocyjnymi w zakładce „Działania & Rezultaty”. 

 


Broszury ComPM!
19 września 2012r

Wszystkie istotne informacje o projekcie ComPM znajdziesz w drukowanym formacie. Broszury są dostępne w języku angielskim oraz w językach narodowych partnerów projektu (PL, NL, IT, PT, SL) w zakładce „Do pobrania”.

 


Profil kompetencji menedżerów projektów finansowanych ze środków UE!
5 września 2012r

Zapraszamy menedżerów projektów UE z Polski, Belgii, Słowenii, Włoch i Portugalii do udziału w badaniu kwestionariuszowym dotyczącym ich kompetencji jako menedżerów projektów, realizowanym w ramach projektu comPM.
Jeśli jesteś zainteresowany udziałem w badaniu, proszę skontaktuj się z partnerem lokalnym. Kontakt znajdziesz w zakładce „Partnerzy" .

 


Strona www projektu comPM już działa!

28 czerwca 2012r

Oficjalna strona www projektu comPM już działa. Poznaj ją i miej dostęp do wszystkich istotnych informacji o projekcie.