pt-PTit-ITpl-PLsl-SInl-BEen-GB

Rejestruj
16 lipca 2018

 

Small width layoutMedium width layoutMaximum width layout Small textMedium textMaximum text GreyGreyImageDefaultColorColorImage

Cele

Celem ogólnym projektu ComPM jest zwiększenia efektywności w zakresie zarządzania funduszami UE poprzez poprawę jakości kształcenia menedżerów projektów finansowanych ze środków UE oraz podniesienie poziomu ich kompetencji.

 

Cele szczegółowe projektu ComPM obejmują:

  • Zdefiniowanie modelu kompetencji menedżerów projektów finansowanych ze środków UE;
  • Sformułowanie programu kształcenia menedżerów projektów opartego na kompetencjach;
  • Ujednolicenie standardów kształcenia we wszystkich krajach uczestniczących w projekcie ComPM;
  • Opracowanie narzędzia ICT do badania kompetencji menedżerów zarządzających projektami UE, dostosowanego do warunków krajów partnerów projektu;
  • Testowanie narzędzia ComPM oraz opracowanych materiałów szkoleniowych we wszystkich krajach uczestniczących w realizacji projektu.

 

 

Grupy docelowe

Projekt ComPM skierowany jest do:
  • menedżerów zarządzających projektami finansowanymi ze środków UE;
  • potencjalnych menedżerów projektów;
  • trenerów i organizacji szkoleniowych.