pt-PTit-ITpl-PLsl-SInl-BEen-GB

Rejestruj
24 kwietnia 2018

 

You are here: Home
Small width layoutMedium width layoutMaximum width layout Small textMedium textMaximum text GreyGreyImageDefaultColorColorImage

Witaj na stronie projektu ComPM!

 

Zespół ComPM pragnie podziękować wszystkim kierownikom projektów, ekspertom i trenerom, którzy brali udział w realizacji projektu za ich niewątpliwie cenny wkład w osiągnięcia i rezultaty projektu.

 

Projekt ComPM - Ramy kompetencji menedżerów w zakresie zarządzania projektami finansowanymi ze środków Unii Europejskiej, koordynowany przez Polską Fundację Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego „OIC Poland” w Lublinie, rozpoczął się w styczniu 2012 roku. Jest to dwuletnia inicjatywa finansowana ze środków Programu „Uczenie się przez całe życie” w ramach działania Leonardo da Vinci. Działania projektowe będą realizowane w 5 różnych krajach europejskich: Belgia, Włochy, Polska, Portugalia i Słowenia.

 

Partnerzy projektu ComPM mają na celu zwiększenie efektywności zarządzania funduszami UE poprzez poprawę jakości kształcenia menedżerów projektów finansowanych ze środków UE oraz podniesienie ich kompetencji, zgodnie z profilem kompetencji menedżerów projektowych UE!

 


 

Aktualności

 

Narzędzie ICT ComPM przetestowane przez Menedżerów Projektów!

20 lutego 2014r.

Narzędzie do oceny kompetencji - ComPM zostało opracowane zgodnie z profilem kompetencji menedżerów projektów UE, zdefiniowanym w ramach projektu ComPM, aby umożliwić kierownikom projektów finansowanych ze środków UE ocenę ich kompetencji menedżerskich. Narzędzie comPM zostało przetestowane, w językach narodowych, przez ponad 70 kierowników projektów i ekspertów z zakresu zarządzania projektami, którzy ocenili je jako narzędzie przyjazne dla użytkownika i kompletne. Więcej informacji na temat narzędzia ComPM można znaleźć tutaj.


 

Ostatnie spotkanie Partnerów ComPM!

05 luty 2014r

Ostatnie spotkanie partnerów projektu odbyło się w Brugii, w dniu 23 stycznia, w siedzibie Syntra West. Na spotkaniu, partnerzy omówili konieczne poprawki, które należy wprowadzić do narzędzia ComPM, a także fazę testową we wszystkich krajach partnerskich. Partnerzy skoncentrowali się na wynikach osiągniętych w trakcie dwóch lat współpracy oraz przyszłych planach wykorzystania rezulatów ComPM.

 

 
 

This project has been funded with the support from the European Commission. This website reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained herein.

Project nº 2011-1-PL1-LEO05-19892