pt-PTit-ITpl-PLsl-SInl-BEen-GB

Rejestruj
20 września 2018

 

Small width layoutMedium width layoutMaximum width layout Small textMedium textMaximum text GreyGreyImageDefaultColorColorImage

Program szkoleniowy menedżerów projektów finansowanych ze środków UE, bazujący na podejściu praktycznym w nauczaniu

 

Na podstawie profilu kompetencyjnego menedżerów projektów UE, opracowano program szkolenia składający się z sześciu modułów ukierunkowanych na rozwój kompetencji z uwzględnieniem wszystkich faz realizacji projektu. Krótka prezentacja każdego modułu znajduje się poniżej.

 

Modułu Cele Modułu

Moduł 1: Ramy projektu

Moduł ten skupia się na fazie identyfikacji, podczas której określa się zakres projektu.

• Przegląd możliwości oraz głównych zasad finansowania przedsięwzięć ze środków UE (wieloletnie ramy finansowe na lata 2014-2020);
• Poprawa umiejętności menadżerów projektów UE w zakresie wykorzystania matrycy logicznej do analizowania problemów, wypracowania odpowiednich rozwiązań i skutecznego ich wdrażania w ramach projektów finansowanych ze środków UE;
• Dostarczenie narzędzi i porad do skutecznego przekształcenia pierwszego pomysłu w projekt i sprawdzenia jego wykonalności.

Moduł 2: Planowanie

Moduł ten skupia się na fazie cyklu życia projektu zwanego planowaniem projektu.

• Przegląd metod planowania projektu, narzędzi i technik;
• Poprawa umiejętności menadżerów projektów UE w zakresie stosowania metod planowania projektu, narzędzi i technik;
• Przedstawienie menedżerom projektów UE podstawowych elementów dokumentów rozpoczynających realizację projektu;
• Wyposażenie menedżerów projektów UE w kompetencje i narzędzia umożliwiające im przekształcenie określonych idei projektowych w dokumentację projektową, która stanowi podstawę dla efektywnej i skutecznej realizacji projektu.

Moduł 3: Zarządzanie finansami

Moduł ten koncentruje się na zarządzaniu finansami projektu

• Wprowadzenie do rachunkowości i jej zasad
• Lepsze zrozumienie warunków finansowych
• Wsparcie kierowników projektów w zakresie zrozumienia zasad i sposobów zarządzania finansami.
• Wyposażenie kierowników projektów w kompetencje z zakresu umiejętności komunikowania się z działami księgowości i instytucjami w kwestiach finansowych.

Moduł 4: Marketing & Komunikacja

Moduł ten koncentruje się na działaniach marketingowych i komunikacji w ramach projektu UE.

• Zrozumienie znaczenia marketingu i komunikacji dla powodzenia projektów UE
• Rozróżnianie wewnętrznego i zewnętrznego marketingu i komunikacji
• Dostosowywanie działań marketingowych i komunikacyjnych do fazy projektu;
• Dobieranie odpowiednich narzędzi i kanałów komunikacji marketingowej;
• Definiowanie wskaźników dla działań marketingowych i komunikacyjnych..

Moduł 5: Monitoring i ewaluacja

Moduł ten koncentruje się na monitorowaniu i ewaluacji, jako integralnej części codziennego zarządzania projektami

• Podniesienie świadomości uczestników w zakresie roli monitoringu w systemie zarządzania projektami
• Uzyskanie usystematyzowanej wiedzy o monitoringu
• Zaprezentowanie narzędzi służących do monitorowania, które będą wykorzystywane w realizowanym projekcie
• Zapewnienie uczestnikom możliwości pracy z narzędziami służącymi do monitoringu przy wykorzystaniu informacji ze swojego "realnego" projektu.
Moduł 6: Wspieranie Umiejętności Moduł ten skupia się na miękkich umiejętnościach, które muszą być stosowane w trakcie różnych faz projektu.