pt-PTit-ITpl-PLsl-SInl-BEen-GB

Rejestruj
20 września 2018

 

Small width layoutMedium width layoutMaximum width layout Small textMedium textMaximum text GreyGreyImageDefaultColorColorImage
Profil kompetencji menedżerów projektów finansowanych ze środków UE

 

Opracowany profil kompetencji menedżera projektów finansowanych ze środków UE składa się z kompetencji osobistych, społecznych i profesjonalnych. Profil kompetencji został zdefiniowany na postawie badań prowadzonych z udziałem ponad 500 menedżerów projektów UE z Polski, Belgii, Słowenii, Włoch i Portugalii. Uczestnikami badania byli menedżerowie projektów inwestycyjnych, badawczych, miękkich (szkoleniowych) i zagranicznych.

Można zasięgnąć profilu kompetencji tutaj!

Profil kompetencji stanowi podstawę narzędzia do oceny kompetencji (comPM) oraz opracowywanego programu szkolenia menedżerów projektu.