pt-PTit-ITpl-PLsl-SInl-BEen-GB

Rejestruj
11 grudnia 2018

 

You are here: Activities & Results
Small width layoutMedium width layoutMaximum width layout Small textMedium textMaximum text GreyGreyImageDefaultColorColorImage
Działania

Zaplanowano kilka działań które zostaną zrealizowane w trakcie trwania projektu, główne z nich zostały wymienione poniżej:

 • Zdefiniowanie profilu kompetencji menedżerów zarządzających projektami UE: profil kompetencji menedżerów projektów UE zostanie zdefiniowany na podstawie literatury i przeprowadzonych badań, ilustrując niezbędne umiejętności na czterech poziomach: indywidualnym, społecznym, zawodowym oraz ogólnym (meta).
 • Opracowanie narzędzia ICT do badania kompetencji: narzędzie comPM zostanie dostosowane do warunków krajów partnerów projektu. Narzędzie będzie testowane przez partnerów projektu oraz ekspertów z zakresu zarządzania projektami. Narzędzie będzie dostępne w języku angielskim oraz w językach narodowych partnerów projektu.
 • Opracowanie programu kształcenia menedżerów projektów finansowanych ze środków UE: program kształcenia i szkolenia będzie oparty na profilu kompetencji menedżerów zarządzających projektami UE i dostosowany do każdego etapu realizacji projektu.
 • Przygotowanie materiałów szkoleniowych dla trenerów i uczestników szkoleń: materiały szkoleniowe opracowane w ramach projektu EPMT zostaną zweryfikowane i dostosowane do grup docelowych projektu ComPM. Będą dostępne we wszystkich językach obowiązujących w krajach partnerskich.
 • Szkolenie menedżerów projektów: sesje dla 15 menedżerów projektów UE we wszystkich krajach partnerskich.
 • Działania "train-the-trainer": dwóch trenerów każdego partnera projektu będzie uczestniczyć w międzynarodowych sesjach szkoleniowych przygotowujących do pracy z opracowanymi materiałami.

 

Rezultaty

Głównymi planowanymi rezultatami działań realizowanych przez partnerów projektu ComPM są:

 • Profil kompetencji menedżerów projektów finansowanych ze środków UE (+)
 • Narzędzie ComPM do pomiaru kompetencji menedżerskich menedżerów projektów UE (+)
 • Program szkoleniowy menedżerów projektów finansowanych ze środków UE, bazujący na podejściu praktycznym w nauczaniu (+)
 • Materiały szkoleniowe (+)
 • Materiały promocyjne (+)

 

Wszystkie rezultaty/produkty projektu będą dostępne w języku angielskim, holenderskim, włoskim, polskim, portugalskim i słoweńskim.