pt-PTit-ITpl-PLsl-SInl-BEen-GB

Rejestruj
16 lipca 2018

 

You are here: About the Project
Small width layoutMedium width layoutMaximum width layout Small textMedium textMaximum text GreyGreyImageDefaultColorColorImage

O projekcie ComPM

 

Komisja Europejska podkreśla konieczność zapewnienia lepszej efektywności w zakresie zarządzania funduszami UE oraz stworzenia jednorodnej struktury dla większości projektów. Podkreśla konieczność podniesienia poziomu profesjonalizmu w zakresie zarządzania projektami z uwagi na brak odpowiednich umiejętności w tym zakresie. W ostatnich latach obserwuje się rosnące zapotrzebowanie na nowe kwalifikacje w zakresie zarządzania innowacyjnymi projektami realizowanymi w środowisku międzynarodowym.
Projekt ComPM udoskonali i dostosuje wyniki dwóch poprzednich projektów zrealizowanych w ramach programu Leonardo da Vinci:

  • ASTRA (2004-2007): projekt, w ramach którego opracowano dwie metody oceny kompetencji menedżerskich przedsiębiorców i menedżerów. Opracowane w ramach projektu innowacyjne narzędzie ICT bezpośrednio łączy wyniki oceny poziomu kompetencji menedżerskich z indywidulanym planem szkolenia dostosowanym do potrzeb jednostki.
  • EPMT (2005-2007): projekt, w ramach którego opracowano program train-the-trener oraz materiały szkoleniowe, koncentrując się na rozwoju, doskonaleniu lub podniesieniu umiejętności menedżerów zarządzających projektami europejskimi. Program ten opiera się na metodologii szkolenia promującej przede wszystkim praktykę (praktyka – teoria -> 80: 20).