pt-PTit-ITpl-PLsl-SInl-BEen-GB

Registreren
donderdag 20 september 2018

 

Small width layoutMedium width layoutMaximum width layout Small textMedium textMaximum text GreyGreyImageDefaultColorColorImage

Een praktisch opleidingsprogramma voor managers van Europese projecten

 

Gebaseerd op het Competentieprofiel voor EU Projectmanagers werd een opleidingscurriculum opgesteld bestaande uit zes modules. Deze focussen op de verschillende fases in een project en hebben als doel het verbeteren van de nodige competenties. Hieronder kunt u een kort overzicht terugvinden van elke module.

 

Modules Doelstellingen van de Modulese

Module 1: Framework

Deze module richt zich op de identificatiefase waarin een project wordt afgetoetst.

 - Een overzicht bieden van de Europese subsidie- en projectmogelijkheden en de globale regels (Meerjarenplan financieel kader 2014-2020);
- Verbeteren van de technische vaardigheden van EU projectmanagers bij het gebruik van de Logical Framework Approach om problemen te analyseren, oplossingen uit te werken en succesvol te implementeren;
- Tips en tools aanbieden aan EU projectmanagers om een eerste idee om te zetten in een effectief project en de haalbaarheid ervan te toetsen.

Module 2: Planning

Deze module richt zich op de volledige planningsfase van een project.

 - Een overzicht bieden van planningsmethodieken, tools en technieken;
- Verbeteren van de vaardigheden bij het gebruik van deze methodieken, tools en technieken;
- Voorstellen van de basiselementen van een project start-up document;
- Competenties en tools aanbieden om projectideeën om te zetten in een project start-up document dat een geode basis biedt voor een effectieve en efficiënte projectuitvoering.

Module 3: Financieel management

Deze module richt zich op het financieel beheer van projecten

 - Een algemene inleiding in boekhoudprincipes;
- Een beter inzicht creëren in financiële begrippen;
- Begrip en inzicht in de basisprincipes en middelen voor financieel management;
- Verschaffen van kennis om makkelijk te kunnen communiceren met de boekhouder en met subsidie-organen.

Module 4: Marketing & Communicatie

Deze module richt zicht op de marketing- en communicatie-acties binnen een Europees project.

 - Het belang van marketing en communicatie begrijpen voor het welslagen van Europese projecten;
- Het verschil tussen interne en externe marketing en communicatie;
- Aanpassen van communicatie-acties aan de verschillende fasen in het project;
- De geschikte marketing-instrumenten en –kanalen kunnen selecteren;
- Indicatoren definiëren voor marketing en communicatie-activiteiten.

Module 5: Monitoring en evaluatie

Deze module focust op het monitoring- en evaluatieproces als integraal onderdeel van projecten

 - Bewustzijn vergroten over de rol van monitoring tijdens een project;
- Kennis verwerven over monitoringsystemen;
- Voorstellen van mogelijke monitoring tools voor gebruik tijdens de projectuitvoering;
- Kans geven om ervaring op te doen met het werken met monitoringtools door gebruik te maken van reële informatie uit case studies.

Module 6: Ondersteunende Vaardigheden

 Deze module richt zich op de nodige soft skills van projectmanagers.